Polityka prywatności / polityka cookies

Polityka prywatności
Agilito Sp. z o.o. z dnia 24.05.2018r.

§1

 1. Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze stron WWW będących własnością Administratora.
 2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, składająca zapytanie dotyczące usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administratorem danych osobowych dobrowolnie przekazanych przez Użytkowników jest Agilito Sp. z o.o. NIP: 782-255-21-20, REGON: 302183797, KRS 0000432303, z siedzibą w 61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach serwisów i ich zachowaniu odbywa się:
  • poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w serwisach Administratora,
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka"),
  • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 6. Strony WWW Administratora zbierają wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym mogą zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).
 7. W serwisie www.agilito.pl wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

§2

 1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisów WWW Administratora oraz obsługi jego zapytania poprzez formularz kontaktowy, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej informacji handlowej.
 2. Podanie przez Użytkownika numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
 3. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
 4. W przypadku zawarcia współpracy do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), jak na przykład: firmy księgowe.
 5. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej:
  • imię i nazwisko,
  • nazwę firmy,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres e-mail,
  • adresy IP,
  • adres www strony Użytkownika,
  • informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika biznesu.

§3

 1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 2. Niniejsza strona internetowa www.agilito.pl oraz wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:
  • tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć w jaki sposób używany jest serwis oraz pomagają w jego rozwoju,
  • optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,
  • mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie serwisu jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/google-ads/answer/2407785);
 3. Na stronie internetowej www.agilito.pl wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
  • sesyjne - pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • stałe - pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 4. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.agilito.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 5. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.agilito.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
 6. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.agilito.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

§4

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.
 3. §5

  1. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  2. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016r.
  3. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.agilitoseo.pl/kontakt.html.